Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
TDepTrai
513,000 VND
2
v1121995
436,000 VND
3
chippy
310,000 VND
4
Truongnho1
250,000 VND
5
caosloichoi
210,000 VND
6
Zodi
200,000 VND